Om Matakuten

Gävle är som många andra städer en stad som är uppdelad i de som har och de som inte har något alls. Matakuten är skapat genom stark medkänsla för dessa utsatta människor.

Varje vecka kör vi runt i Gävle och delar ut mat som vi hämtat upp hos de livsmedelbutiker och caféer som stödjer vår verksamhet. Maten som butikerna skänker är i prima kvalitet, men fungerar inte att sälja i butik pga förpackningsskador eller för kort bästföre-datum.

Matakuten har även en biståndslokal som fungerar som ett skafferi för människor i akut behov av Mat och hygienprodukter.

Det vi gör är viktigt. Det vi gör känns rätt. Vill du också bli en viktig sponsor och känna att du också gör rätt kan du bli en bidragsgivare.

Ring eller maila oss, så förklarar vi hur.

Mot hunger

Matakutens hela verksamhet bygger på en stark medkänsla för de mest utsatta människorna i samhället och når uppskattningsvis ut till mellan 500-600 behövande varje vecka med bröd, mat, hygienartiklar och kläder. Biståndslokalen på Södra Stapeltorgsgatan i Gävle har blivit en central plats för många människor sedan öppningen i mars 2015. Lokalen besöks av 50-180 personer varje dag.

Lokalen är öppen kl. 12-14 varje vardag.

För hållbarhet

Tack vare samverkan mellan givarna och Matakuten så får den överblivna maten nu en längre livscykel. Det gör stor miljönytta. Varje dag tar Lasse emot ca. 10 ton mat från butiker i Gävle varje månad. Mat som annars hade slängts. I biståndslokalen har Matakuten under 2016 tagit emot ca 126 ton varor. Utöver detta besöker Matakuten skolor för att berätta om vikten av god och näringsrik kost, återvinning och sopsortering. Skolbesöken har gjorts tillsammans med Gästrike återvinnare och Brynäs.

Föreningens uppbygnad

Matakutens syfte & målsättning

Föreningens syfte är att utföra social hjälpverksamhet och hjälpa utsatta grupper och enskilda i samhället genom att samla in överblivet livsmedel samt andra produkter från livsmedelsbutiker, restauranger, caféer och liknande för att förmedla till behövande. I och med detta bidrar föreningens verksamhet även till miljönyttan genom att minska matsvinnet i samhället. Föreningens verksamhet bidrar också till att skapa insikter hos olika aktörer i samhället om både resursslöseri och hjälpbehov, och främjar på så sätt kunskap om dessa frågor. Matakutens verksamhet finansieras via ekonomiska gåvor och det som föreningen förmedlar är gåvor till de behövande. Det förekommer inga ekonomiska transaktioner förutom de som behövs för att driva verksamheten. Föreningen har inget vinstsyfte. Föreningen ”får för att ge”. Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

Styrelsen

Ordförande – Johan Englund
Sekreterare – Michael Wagner
Ledamot – Lotta Schenkel
Ledamot – Louise Flink
Ledamot – Tobias Arvidsson
Ledamot – Johan Dahl
Ledamot – Agneta Edin

Adjungerade
Pernilla Olsson
Fredrik Ek

Stadgar

Förslag till stadgar för Matakuten (pdf)

Om Lasse Wennman

Lasse Wennman skapade idén till Matakuten 2013. På ideell basis började Lasse att köra runt och hämta upp överbliven mat från butiker i Gävle, för att sedan dela ut till behövande människor.

“Jag såg hur mycket bröd som kastas av butiker i Gävle. Det kändes så fel då det finns så många som är hungriga och inte har möjlighet till att ens ha bröd på bordet.” – Lasse Wennman

Lasse har ett unikt engagemang och förståelse för hemlösa och andra utsatta grupper, vilket gör honom till en mycket viktig del av Matakutens verksamhet.

Utmärkelser

Miljönär

2014 tilldelades Matakuten Sveriges första Miljönärmärkning. Det är en märkning som Avfall Sverige arbetat fram och betyder att man på något vis främjar återanvändning, lagning eller utlåning.

Läs mer här:
Matakuten i Gävle först i Sverige att Miljönärmärkas

 

Årets Gävlebo 2015

Lasse Wennman som är grundare till Matakuten röstades fram till Årets Gävlebo 2015. Tävlingen ”Årets Gävlebo” är skapad av Arbetarbladet och det är tidningens läsare som både nominerar och röstar fram vinnaren. Priset går till den som gjort något alldeles särskilt bra I Gävle.

Länk till pressmeddelandet:
Att ta sig an matrester och lokalt bistånd lönar sig!

 

Svensk miljöhjälte 2016

Lasse Wennman utsågs 2016 till svensk miljöhjälte på Svenska Hjältargalan 2016 för att han ser till att butikernas matsvinn hamnar på bordet hos de behövande istället för att kastas.

Lasse förvandlar matsvinn till middag för de behövande